ยารักษาเอชไอวี - บูลส์และการเยียวยา

Tenofovir และ Lamivudine ในการรักษาโรคเอดส์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ก่อนคลอด: เมื่อใดควรเริ่มปรึกษาและสอบ
ก่อนคลอด: เมื่อใดควรเริ่มปรึกษาและสอบ
ปัจจุบันสูตรการรักษาเอชไอวีสำหรับผู้ที่อยู่ในระยะเริ่มแรกคือยาเม็ด Tenofovir และ Lamivudine ร่วมกับ Dolutegravir ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสรุ่นล่าสุด มีการแจกยารักษาโรคเอดส์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย