ควรทำอัลตราซาวด์ 3 มิติและ 4 มิติเมื่อใด - การตั้งครรภ์

ความแตกต่างระหว่างอัลตราซาวนด์ 3 มิติและ 4 มิติและเวลาที่ควรทำตัวเลือกของบรรณาธิการ
ก่อนคลอด: เมื่อใดควรเริ่มปรึกษาและสอบ
ก่อนคลอด: เมื่อใดควรเริ่มปรึกษาและสอบ
อัลตราซาวนด์ 3 มิติจะระบุรายละเอียดใบหน้าและรูปร่างของทารกในขณะที่ในระบบ 4D สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของทารกได้ รู้ว่าเมื่ออัลตราซาวนด์ 3D และ 4D ถูกระบุ